بازار نیازمندیهای ایران
بازار نیازمندیهای ایران

توضیحات آگهی

ماژول فول کالر p10

۱۶ در ۳۲ استاندارد

۴۰ تا ماژول

۸ تا پاور صنعتی

۳۳۰×۷۴ ابعاد

قیمت تابلو اگر نو بخواهین تهیه کنید ۳۵ ملیون در میاد

دستگاه دو سال روشن بوده

قیمت ۲۷ ملیون

تبلیغ هر شغل با ۲۰۰ تومن از طریق فلاش عوض میشه

پیامک جوابگو نیستم

تخفیف به هنگام خرید