بازار نیازمندیهای ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1688
بازار نیازمندیهای ایران

توضیحات آگهی

فروش برد کنترل های شرکت HUDIU
برد کنترل 2 ردیفه hd-u60
برد کنترل 3 ردیفه hd-u6bn
برد کنترل 4 ردیفه hd-u62
برد کنترل 8 ردیفه hd-u63
جهت دریافت قیمت ها با ما تماس بگیرید یا به فروشگاه ما سر بزنید
09148729040
*****

لیست چت

هیچ چتی در دسترس نیست